Aanmelding voor VBR

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging voor Bouwrecht en mij daarmee te verenigen.