Bestuur

De bestuursleden van de Vereniging voor Bouwrecht zijn:

 • Prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans (voorzitter)
  Advocaat Van der Feltz Advocaten en hoogleraar onteigeningsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mr. L. van den Berg
  Advocaat Severijn Hulshof Advocaten
 • Mr. K. Groenendaal-Hendriks (Penningmeester)
  Hoofd Juridische Zaken, Van Wijnen Groep N.V.
 • Prof. mr. dr. S. van Gulijk
  Hoogleraar privaatrecht aan Tilburg University en legal counsel verbonden aan Poelmann van den Broek Advocaten
 • Mr. J.A.W. Huijben
  Coördinerend beleidsmedewerker, Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Eenvoudig Beter
 • Mr. M.M. Kaajan
  Advocaat/partner ENVIR Advocaten 
 • Mr. dr. D. Korsse
  Advocaat Van der Feltz Advocaten
 • Mr. R. Keim
  Sr. jurist bij Gemeente Deventer
 • Mevr. mr. J. Verbeek
  Wetgevingsjurist Raad van State
 • Mr. dr. F.J. Vonck
  Universitair docent notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, Groningen

Het secretariaat en het penningmeesterschap worden vervuld door het Instituut voor Bouwrecht.