Seminars en jaarvergadering

VBR Jaarvergadering: Circulair bouwen
Datum: 7 december 2018
Locatie: Jaarbeurs Hallencomplex, Auditorium, Jaarbeursplein te Utrecht

De overheid streeft een circulaire economie na ter vervanging van de huidige lineaire economie. Deze circulaire economie moet verspilling van grondstoffen voorkomen en de aarde, het milieu, in acht nemen. In alle sectoren - van landbouw tot textiel - stimuleert zij het ontwerpen van kringlopen, gericht op hergebruik van grondstoffen, zo ook in de bouw. Vele initiatieven die al leidden tot circulaire gebouwen, zonnepanelen, modulaire leasegevels, hergebruikte bouwstoffen en het Madaster brachten circulariteit zo goed mogelijk in de praktijk, maar kregen te maken met juridische uitdagingen en onmogelijkheden. 

Drie rechtsgebieden, hun beperkingen en mogelijkheden krijgen deze dag bijzondere aandacht: het goederenrecht, het publiekrecht en het aanbestedingsrecht. Zal het eenheidsbeginsel een obstakel blijven voor de leasegevel? Hoe kan een meer circulaire bouweconomie door publiekrechtelijke regelgeving worden bevorderd? Is gunning op levenscycluskosten als alternatief voor gunning op laagste prijs de garantie voor een circulaire bouweconomie?

Vergaderstukken voor de ALV (op 7 december 2018, aanvang 11.00 uur):

Presentaties zoals getoond op de VBR Jaarvergadering op 7 december 2018

Presentatie prof. mr. H.W. (Hans) Heyman  

Presentatie mr. dr. M.N. (Marlon) Boeve / prof. dr. Ch. W. (Chris) Backes 

Presentatie mr. D.R. (Daan) Versteeg


3e VBR Seminar: Erfpacht en canon
Datum
: 27 september 2018
Locatie: Loyens & Loeff N.V., Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED te Amsterdam

Een verandering in het gebruik van erfpachtgrond - zoals dat bij binnenstedelijke bouw- en transformatieprojecten vaak aan de orde is - leidt vaak tot een verhoging van de verschuldigde erfpachtcanon. De vaststelling van de omvang van de verhoging is vaak een samenspel tussen juristen, waarderingsdeskundigen en beleidsmakers. Vanuit deze invalshoeken wordt de canonherziening bij gewijzigd gebruik tijdens het 3e VBR-seminar belicht. Ook de vraag naar de eventuele verjaring van rechtsvorderingen ter zake van niet-toegestaan gewijzigd gebruik, komt tijdens deze middag uitgebreid aan bod.