Seminars en jaarvergadering

VBR Jaarvergadering 2019: Aanvullingswet Grondeigendom

Datum:
donderdag 12 december 2019
Locatie: Glazen Zaal te Den Haag


3e VBR Seminar

Verdere info volgt


2e VBR Seminar: met excursie naar 3D geprinte huizen te Eindhoven

Datum: donderdag 27 juni 2019
Locatie: omgeving Eindhoven


VOLGEBOEKT - VJOJ / VBR / VBR-A Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht

Datum: 11 april 2019
Locatie: Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Het bouw- en vastgoedrecht is iedere dag in beweging, de ene keer door gewijzigde opvattingen in de rechtsspraak en de andere keer door wetswijzigingen. De actuele stand van zaken bijhouden is voor iedere professional een must, maar kost tijd en inspanning.

Om u als lid daarbij van dienst te zijn hebben de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ) de handen ineen geslagen door een Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht op donderdag 11 april 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht te organiseren. Tijdens deze dag wordt u in één dag helemaal bijgepraat over de actualiteiten van het vakgebied. De opzet van deze dag is dat verschillende delen van het rechtsgebied (o.a. bouwcontractenrecht, huur, ruimtelijke ordening etc.) aan bod komen en een korte inleiding wordt gegeven op actuele ontwikkelingen of jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarnaast is er tijdens de lunch en borrel gelegenheid om uw vakgenoten te spreken en te netwerken.

Uw dagvoorzitter deze Actualiteitendag is Jaap Hoekstra, staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hij is betrokken (geweest) bij alle drie de verenigingen

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier. De actualiteitendag is volgeboekt. Indien u interesse heeft in deze actualiteitendag dan kunt u een mail sturen naar onderwijs@ibr.nl. U wordt dan op de reserverlijst geplaatst. U krijgt van ons bericht zodra er een plaats beschikbaar komt.


VBR Jaarvergadering: Circulair bouwen
Datum: 7 december 2018
Locatie: Jaarbeurs Hallencomplex, Auditorium, Jaarbeursplein te Utrecht

De overheid streeft een circulaire economie na ter vervanging van de huidige lineaire economie. Deze circulaire economie moet verspilling van grondstoffen voorkomen en de aarde, het milieu, in acht nemen. In alle sectoren - van landbouw tot textiel - stimuleert zij het ontwerpen van kringlopen, gericht op hergebruik van grondstoffen, zo ook in de bouw. Vele initiatieven die al leidden tot circulaire gebouwen, zonnepanelen, modulaire leasegevels, hergebruikte bouwstoffen en het Madaster brachten circulariteit zo goed mogelijk in de praktijk, maar kregen te maken met juridische uitdagingen en onmogelijkheden. 

Drie rechtsgebieden, hun beperkingen en mogelijkheden krijgen deze dag bijzondere aandacht: het goederenrecht, het publiekrecht en het aanbestedingsrecht. Zal het eenheidsbeginsel een obstakel blijven voor de leasegevel? Hoe kan een meer circulaire bouweconomie door publiekrechtelijke regelgeving worden bevorderd? Is gunning op levenscycluskosten als alternatief voor gunning op laagste prijs de garantie voor een circulaire bouweconomie?

Vergaderstukken voor de ALV (op 7 december 2018, aanvang 11.00 uur):

Presentaties zoals getoond op de VBR Jaarvergadering op 7 december 2018

Presentatie prof. mr. H.W. (Hans) Heyman  

Presentatie mr. dr. M.N. (Marlon) Boeve / prof. dr. Ch. W. (Chris) Backes 

Presentatie mr. D.R. (Daan) Versteeg


3e VBR Seminar: Erfpacht en canon
Datum
: 27 september 2018
Locatie: Loyens & Loeff N.V., Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED te Amsterdam

Een verandering in het gebruik van erfpachtgrond - zoals dat bij binnenstedelijke bouw- en transformatieprojecten vaak aan de orde is - leidt vaak tot een verhoging van de verschuldigde erfpachtcanon. De vaststelling van de omvang van de verhoging is vaak een samenspel tussen juristen, waarderingsdeskundigen en beleidsmakers. Vanuit deze invalshoeken wordt de canonherziening bij gewijzigd gebruik tijdens het 3e VBR-seminar belicht. Ook de vraag naar de eventuele verjaring van rechtsvorderingen ter zake van niet-toegestaan gewijzigd gebruik, komt tijdens deze middag uitgebreid aan bod.