VBR Preadviezen

Traditiegetrouw brengt de Vereniging voor Bouwrecht jaarlijks een preadvies uit. Dit preadvies, waarin een actueel bouwrechtelijk onderwerp wordt behandeld, staat centraal tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de jaarvergadering.

De leden van de VBR krijgen het preadvies kosteloos toegestuurd. Overige geïnteresseerden kunnen het boek bestellen bij het Instituut voor Bouwrecht (www.ibr.nl/publicates).

Voor actuele meer informatie over het preadvies, ga naar de Jaarvergadering

Circulair bouwen
Circulair bouwen

prof. dr. Ch.W. Backes, mr. dr. M.N. Boeve, dr. R. Koolhoven, LLM, mr. D.R. Versteeg

Het omgevingsplan, integraal en marginaal?
Het omgevingsplan, integraal en marginaal?

mr. dr. F.A.G. Groothuijse, mr. dr. R. Kegge

De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht
De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht

mr. dr. G.M. van den Broek, mr. dr. M.K.G. Tjepkema

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering
Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, prof. dr. ir. J.W.F. Wamelink

Naar een nieuw omgevingsrecht
Naar een nieuw omgevingsrecht

prof. dr. Ch.W. Backes, prof. mr. N.S.J. Koeman, prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels, prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick, prof. mr. B.J. Schueler, prof. mr. J. Struiksma, prof. mr. R. Uylenburg

Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?
Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?

mr. M.C. Brans, mr. F. Spijker, mr. M. Lurks, prof. dr. ir. A.G. Bregman