Lidmaatschap

Leden

De VBR waarvan het lidmaatschap open staat voor uitsluitend natuurlijke personen richt zich op een ieder die is geïnteresseerd in (delen van) het bouwrecht. 
Onder de leden worden dan ook aangetroffen zowel advocaten en notarissen als mensen afkomstig uit het openbaar bestuur, de rechterlijke macht, de wetenschap en het ontwerpend en uitvoerend bouwbedrijf, makelaars, adviseurs, enz.
Op dit moment telt de VBR ruim 1282 leden.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van de VBR bedraagt  € 45,-.

N.B. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk voor 1 december te melden.

 

Lid worden?

Voor het aanmeldingsformulier VBR-lidmaatschap: klik hier.