Lidmaatschap

De VBR waarvan het lidmaatschap open staat voor uitsluitend natuurlijke personen richt zich op een ieder die is geïnteresseerd in (delen van) het bouwrecht.
Onder de leden worden dan ook aangetroffen zowel advocaten en notarissen als mensen afkomstig uit het openbaar bestuur, de rechterlijke macht, de wetenschap en het ontwerpend en uitvoerend bouwbedrijf, makelaars, adviseurs, enz.

Op dit moment telt de VBR ruim 1282 leden
Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van de VBR bedraagt  65,- per jaar. Voor een lidmaatschap dat vanaf 1 juli ingaat is dit 55,- (voor het eerste jaar). Student-leden zijn welkom voor 20,- per jaar ongeacht wanneer zij in het jaar lid worden.

N.B. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk voor 1 december te melden.

Lid worden

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging voor Bouwrecht en mij daarmee te verenigen.

"*" geeft vereiste velden aan

Geslacht*
Zakelijk adres*
DD slash MM slash JJJJ
Privé adres
Indien afwijkend factuuradres, onderstaande velden invullen s.v.p.
Factuuradres (indien afwijkend van zakelijk adres)
*