Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • In 2014 is de gemeente Rotterdam – in samenwerking met ondermeer de BNA – gestart met het project Architect aan Zet. Doe van het project wat te te onderzoeken wat het zou opleveren als deze kwaliteitsborging in één keer door de architect gebeurd. De verwachting was dat het hele bouwproces, van idee tot realisatie, sneller en efficiënter verloopt.

  Lees meer
 • Gaat u aan de slag met het opstellen van een omgevingsplan? Doe dan inspiratie op met de staalkaarten voor het Omgevingsplan. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft samen met 4 consortia van opdrachtnemers de 4 staalkaarten ontwikkeld. De staalkaarten dienen als inspiratiebron bij het maken van een omgevingsplan.

  Lees meer
 • Wekelijks worden door rechters uitspraken gedaan die van belang zijn voor de praktijk van het appartementsrecht. Dat zijn er te veel om zelf allemaal (goed) bij te houden. Daarom organiseert het IBR op 30 januari 2018 een bijeenkomst, deelnemers zijn na het volgen van deze bijeenkomst, begeleid door mr. H.J.G. (Hubert) Braakhuis en mr. J.A. (Anne) Vermeulen-Jonkers, weer helemaal up-to-date met hun kennis over het appartementsrecht.

  Lees meer
 • Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kan worden gereageerd op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

  Lees meer
 • Nederland is tevreden over het resultaat van de VN-klimaattop COP24 in Polen. Op de top is afgesproken hoe landen laten zien dat zij het Klimaatakkoord van Parijs uitvoeren. 'Dat is belangrijk. Bijna 200 landen hebben in Parijs hun handtekening gezet onder het internationale klimaatakkoord. Nu is het zaak dat iedereen die afspraken nakomt en invult met concrete maatregelen,’ reageert minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

  Lees meer