Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • Voor overheden die met een initiatief vast willen werken aan de doelen van de Omgevingswet, is geld en expertise beschikbaar. Vanaf deze week tot eind dit jaar is er voor circa honderd projecten maximaal 10.000 euro aan te vragen via het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

  Lees meer
 • In bestemmingsplannen kunnen voorwaardelijke verplichtingen worden opgenomen. Dergelijke verplichtingen kunnen een negatieve invloed hebben op de omgeving hetgeen door het bevoegd gezag in de belangenafweging meegewogen dient te worden. In deze bijdrage besteedt mr. A.Z.R. Koning aandacht aan een recente uitspraak waarin de gemeenteraad de belangenafweging van een voorwaardelijke verplichting niet voldoende heeft gemotiveerd.

  Lees meer
 • ‘Bouw faalt als keurmeester van zichzelf’, kopte dagblad Trouw dinsdagochtend naar aanleiding van een experiment van de gemeente Den Haag waar Cobouw vorige week al over schreef. Wegens dreigend instortingsgevaar moest de gemeente tot twee keer toe een woningbouwproject stilleggen. De PvdA ziet geen enkele aanleiding om de stekker uit de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen te halen.

  Lees meer
 • Met de wijziging van de aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 zijn ook termijnen gewijzigd. De PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht heeft alle (doorloop)termijnen van alle wettelijke procedures op een rijtje gezet.

  Lees meer
 • Ruim 5000 Nederlanders maken via Milieudefensie bezwaar tegen het conceptbesluit van minister Henk Kamp over de gaswinning in Groningen. Meer dan de helft van de bezwaren komt van niet-Groningers, maakte de milieuorganisatie bekend.

  Lees meer