Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • Een mooie Nederlandse kust met de mogelijkheden om te genieten van de rust en ruimte, of juist gebruik te maken van verschillende recreatiemogelijkheden. Of allebei. Dat is de kern van het nieuwe Kustpact dat vandaag is getekend door bijna 60 partijen waaronder provincies, kustgemeenten, natuurorganisaties en de recreatiesector . In samenwerking met van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zijn er definitieve afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing aan de Nederlandse kust.

  Lees meer
 • De tweede tranche Pilots omgevingsvisie is geopend. Overheden, burgers en bedrijven die alvast stevige stappen willen zetten richting een omgevingsvisie kunnen zich tot woensdag 8 maart aanmelden. Irma Dekker van het programma Aan de slag met de Omgevingswet: “Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen hebben behoefte aan kennis en ervaring om te kunnen gaan werken met de Omgevingswet. Ontwikkeling van een omgevingsvisie is vaak een eerste stap in het implementatietraject. Met de Pilots Omgevingsvisie willen we de beschikbare kennis en ervaring ontsluiten.

  Lees meer
 • Gemeenten mogen tot uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen, vijf jaar korter dan het kabinetsvoorstel. De Tweede Kamer nam dinsdag tijdens de stemmingen het amendement Veldman (VVD) en Fokke (PvdA) aan, waarmee de overgangstermijn al in 2022 eindigt in plaats van 2027.

  Lees meer
 • De vaste commissie voor Economische Zaken reageert kritisch op het besluit van minister Kamp (Economische Zaken) om een adviescommissie voor de Gids Proportionaliteit in te stellen, in plaats van de huidige schrijfgroep. Ook worden er vraagtekens gezet bij de aanpassing van de Gids, waardoor opdrachten onder de 50.000 euro als kleine opdrachten kunnen worden beschouwd.

  Lees meer
 • Vanaf vandaag is KOMPAS light Design Build kosteloos digitaal beschikbaar voor iedereen. Architectuur Lokaal ontwikkelde deze handleiding als een eenvoudig naslagwerk dat is bedoeld om opdrachtgevers vertrouwd te maken met geïntegreerde aanbestedingscontracten, zodat zij het gesprek met de specialisten aan kunnen gaan. Het biedt ook voor opdrachtnemers het nodige inzicht in de keuzes die kunnen worden gemaakt bij het opstellen van de procedure. KOMPAS light Design Build leidt u aan de hand van de belangrijkste onderwerpen van een aanbestedingsprocedure door de hoofdlijnen van de regeling met behulp van veel voorbeelden en uitleg. De toelichtingen en aanbevelingen helpen u om een aanbestedingsprocedure voor een DB opdracht goed voorbereid in de markt te zetten.

  Lees meer