Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • Vandaag heeft het HvJEU het langverwachte arrest over de Programmatische Aanpak Stikstof gepubliceerd. Het arrest is van groot belang voor activiteiten die stikstofdepositie met zich meebrengen. Wat het arrest betekent voor het Nederlandse systeem en hoe de stikstofproblematiek na 7 november vormgegeven moet worden staat centraal tijdens de IBR-studiedag 'PAS: hoe verder na het arrest van het Hof van Justitie?' op 11 december 2018 in Utrecht. Ralph Frins, Niels Jeurink en Annelies Freriks gaan die dag uitgebreid in op het arrest, de komende uitspraak van de Afdeling, en de gevolgen voor de praktijk. De setting van de studiedag geeft volop gelegenheid voor vragen en discussie, na deze dag bent u dus weer helemaal bij! Hieronder zijn de antwoorden van het HvJEU op de prejudiciële vragen van de Afdeling opgenomen.

  Lees meer
 • Op 2 november 2018 heeft minister Ollongren (BZK) een wijziging van het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd die veel stof deed opwaaien: vanaf 1 januari 2023 mogen alleen kantoren worden gebruikt die tenminste energielabel C hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. In deze redactionele bijdrage geeft mr. N. (Natasja) van Wijk - van Gilst een kort overzicht van de (aanleiding voor deze) wijziging.

  Lees meer
 • Met nieuwe concepten voor bouwlogistiek kan flink bespaard worden op logistieke kosten en bouwtijd, blijkt uit onderzoek van TNO. Het leidt ook tot een betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Zo blijkt het mogelijk om het aantal binnenstedelijke ritten van en naar de bouwplaats met zo’n 50% tot 80% terug te brengen.

  Lees meer
 • De rechtbank Oost-Brabant heeft een aannemersbedrijf uit Geldrop en een grondwerk- en sloopbedrijf uit Best veroordeeld tot geldboetes van ieder 40.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. De bedrijven zijn schuldig aan het overlijden van een man die tijdens sloopwerkzaamheden werd bedolven onder een muur.

  Lees meer
 • Vrijdag 2 november heeft de bestuursrechter van de rechtbank Limburg beslist op het beroep van 2 inwoners van Kerkrade die vergoeding wensen van schade die zij stellen te lijden en nog zullen lijden in verband met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor hun woningen. De rechtbank is van oordeel dat het Waarborgfonds Mijnbouwschade ten onrechte de verzoeken van schade aan de woningen van de 2 inwoners heeft afgewezen omdat die verjaard zouden zijn.

  Lees meer