Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • Op donderdag 16 februari 2017 vond van 20.00 - 20.30 u de tweede termijn plaats van de Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.(1) Ingediende amendementen en moties werden door de indieners toegelicht, er werden enkele vragen gesteld en minister Pasterk (als opvolger van minister Blok) deelde in antwoord zijn standpunt terzake mee. Dinsdag 21 februari 2017 vinden de stemmingen plaats. Hierna wordt door mr. H.C.W.M. Moesker ingegaan op het publiekrechtelijke segment van met name de (gewijzigde) amendementen Nr. 16 en Nr. 17 van Tweede Kamerlid De Vries.(2)

  Lees meer
 • De twee tijdelijke proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog mogen gewoon doorgaan. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald naar aanleiding van protesten van vissers, natuurbeschermers en bewoners van Schiermonnikoog tegen de proefboringen op ruim 5 kilometer ten noorden van het Waddeneiland. Kort na de uitspraak maakt het energiebedrijf Engie echter bekend toch niet te willen boren.

  Lees meer
 • Daar waar minister Blok en de Tweede Kamer na afloop van de beantwoording in eerste termijn uit elkaar gingen met de conclusie dat de laatste amendementen om een uitgebreide, nadere afweging vroegen, zijn de aangepaste amendementen inmiddels gepubliceerd. Aan minister Plasterk de taak het laatste half uur van het debat in goede banen te leiden.

  Lees meer
 • ENGIE E&P Nederland B.V. kan beginnen met proefboringen naar aardgas in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard tegen de vergunningen voor de proefboringen.

  Lees meer
 • Bouwen met ‘BIM’ of ‘bimmen’ vindt steeds vaker plaats. Ook voor juristen wordt het een steeds belangrijker onderwerp. Dit redactioneel geeft een inleiding op de juridische aspecten van bouwen met BIM. De komende tijd worden in Actualiteiten Bouwrecht vaker bijdragen van mr. dr. E.M. Bruggeman over BIM gepubliceerd, hierbij komen ook open standaarden (waaronder VIS, IFC en Coins), de Informatie Levering Specificatie (ILS), het BIM Uitvoeringsplan van het BIM Loket, verschillende BIM Protocollen en andere juridische aspecten van werken met BIM aan bod.

  Lees meer