Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • In deze bijeenkomst, die zal plaatsvinden op 31 oktober 2017, wordt uitgebreid aandacht besteed aan twee aanbestedingsrechtelijke onderwerpen die in de praktijk van belang zijn voor inschrijvers en voor aanbesteders. Eén van die twee onderwerpen, te weten motiveringsverplichtingen, wordt hieronder kort toegelicht aan de hand van een recent Advies van de Commissie voor Aanbestedingsexperts.

  Lees meer
 • Op 10 oktober hield prof. dr. ir. A.G. Bregman zijn oratie met de titel “Naar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet” ter gelegenheid van de aanvaarding van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij besprak daarbij met name de in de Omgevingswet beoogde wettelijke regeling van de grondbeleidsinstrumenten zoals deze blijkt uit de zogenaamde consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet die in 2016 ter inzage heeft gelegen. In deze bijdrage zullen enkele opmerkingen die in de oratie zijn gemaakt ten aanzien van het instrument stedelijke kavelruil worden weergegeven.

  Lees meer
 • VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben op dinsdag 10 oktober 2017 in de Oude Zaal van de Tweede Kamer hun regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. Donderdag 12 oktober om 10.15 uur debatteert de Kamer over het eindverslag van informateur Zalm, dat hij dinsdag overhandigde aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

  Lees meer
 • Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III biedt de bouw- en infrasector een goede basis voor de toekomst. In aanloop naar de verkiezingen heeft Bouwend Nederland op twee zaken ingezet: investeren in Nederland en het aantrekkelijk maken van werkgeverschap. Het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst toont aan dat dit kabinet onze visie deelt.

  Lees meer
 • Op zaterdagavond 27 mei stortte de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport deels in. Bureau Hageman en TNO hebben onderzoek verricht naar de oorzaak van de instorting. Maandag 25 september zijn de bevindingen gepresenteerd. De breedplaatvloeren in de parkeergarage op Eindhoven Airport voldeden niet aan de daarvoor geldende NEN-normen.

  Lees meer