Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • De bouw van vrijesectorhuurwoningen blijft de komende jaren nog behoorlijk achter bij de vraag. Gemeenten verwachten hooguit de helft te kunnen (laten) realiseren van de behoefte die er naar hun inschatting is aan huurwoningen boven de huursubsidiegrens.

  Lees meer
 • De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft op 13 mei 2016 haar derde periodieke jaarrapportage aan Minister Kamp (EZ) gezonden. Deze jaarrapportage biedt allereerst statistische gegevens met betrekking tot de behandeling van klachten door de Commissie gedurende de periode van 1 maart 2015 tot 1 maart 2016. Daarnaast gaat de rapportage in op de aandachtspunten die in 2015 naar voren zijn gekomen in de evaluatie van de Commissie.

  Lees meer
 • The Commission has published guidance on when public spending falls within, and outside, the scope of EU State aid control. This guidance will help public authorities and companies to identify when public support measures can be granted without needing approval under EU State aid rules.

  Lees meer
 • Bij brief van 19 mei 2016 informeert minister Schultz van Haegen (IenM) de Tweede Kamer over het eerste, grote stuk invoeringsregelgeving van de Omgevingswet: de invoeringswet.

  Lees meer
 • De provincie Zuid-Holland heeft in de regio’s rond Delft en Spijkenisse 5 natuurgebieden te koop gezet. Het gaat om 3 weidevogelgebieden in Midden-Delfland, de Berkelse Zweth in Pijnacker-Nootdorp en de Wolvenpolder in Nissewaard. Gegadigden kunnen nadere informatie inzien en tot 12 juni een bod uitbrengen. Na de zomer gaat een volgende reeks provinciale natuurgebieden in de verkoop, dit zijn 7 terreinen in de Alblasserwaard.

  Lees meer