Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • Het publiekrechtelijk bouwrecht is omvangrijk: het bestuursrecht, omgevingsrecht en bestuursprocesrecht komen op een unieke wijze bijeen. In een bouwproject is dat steeds merkbaar en wordt het publiekrechtelijk bouwrecht als ingewikkeld ervaren. Gedegen kennis over deze wet- en regelgeving en de samenhang tussen het bestuursrecht, omgevingsrecht en bestuursprocesrecht is cruciaal voor juristen/advocaten die bij bouwprojecten betrokken zijn. Deze unieke kennis biedt het Instituut voor Bouwrecht in de meerdaagse cursus publiekrechtelijk bouwrecht. Deskundige docenten die hun sporen hebben verdiend in het publiekrechtelijk bouwrecht, begeleiden u door de publiekrechtelijke wet-en regelgeving die voor de bouw en gebiedsontwikkeling zo van belang is.

  Lees meer
 • Art. 7:752 BW bevat een regeling voor aannemingsovereenkomsten waarin geen vaste prijs is neergelegd. Lid 2 bevat een specifieke regeling voor het geval geen vaste prijs is bepaald, maar wel een ‘richtprijs’ is afgegeven. In een recent verschenen arrest van het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2016:1418) kwam de vraag of er sprake was van een richtprijs aan de orde evenals de vraag wat dit betekende voor de prijs die de aannemer in rekening mocht brengen. In deze bijdrage wordt door mr. H.P.C.W. Strang ingegaan op het genoemde arrest.

  Lees meer
 • Er dreigt op korte termijn een tekort aan nieuwbouw van kantoren te ontstaan. Dit probleem doet zich vooral voor in de vier grote steden, waar het huidige aanbod van bestaande kantoren onvoldoende aansluit op de vraag. Dit blijkt onder meer uit een analyse van NVM Business in een zojuist gepubliceerd rapport over de kantorenmarkten in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Schiphol.

  Lees meer
 • BNA onderzoek wijst uit dat bureaus minder vaak deelnemen aan selecties. De eisen zijn te star en de deelnamekosten te hoog. Bovendien is de kans om te winnen gering. Fred Schoorl, BNA-directeur: ‘We zien dat steeds meer bureaus hun business case niet meer rondkrijgen en het bedrijfsrisico niet meer willen nemen. Bureaus worden kritischer en daardoor selectiever. De creatieve uitputting in de afgelopen tijd vertaalt zich nu hierin. Opdrachtgevers hebben minder te kiezen.’

  Lees meer
 • De provincie Zuid-Holland wil dat gemeenten en private grondeigenaren meer tijdelijke natuur realiseren op braakliggende gronden. In de provincie is bijna vijfduizend hectare grond kansrijk om als tijdelijk ‘tussenstation’ te dienen voor planten en dieren. Zuid-Holland vindt dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de landelijke Beleidslijn Tijdelijke Natuur, waarmee grondeigenaren ontheffing kunnen krijgen van de wettelijke soorten- en gebiedenbescherming.

  Lees meer