Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • In onze veranderende wereld bestaat een grote behoefte aan innovatie. Niet alleen om met de tijd mee te gaan, maar juist ook om duurzame doelstellingen te behalen. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig om innovaties in te kopen. Sinds 1 juli 2016 bevat de herziene Aanbestedingswet hiervoor een oplossing: het innovatiepartnerschap. Op 31 januari 2018 organiseert het Instituut voor Bouwrecht een studiemiddag met betrekking tot het innovatiepartnerschap.

  Lees meer
 • Op 8 december 2017 ontving de Nederlandse Staat het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten. Naar het oordeel van de Commissie moeten woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn (nr. 2014/24/EG) worden aangemerkt als aanbestedende diensten en moeten ze voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Hieronder bespreekt prof. dr. ir. A.G. Bregman kort dit besluit.

  Lees meer
 • De New Urban Agenda erkent de rol voor steden in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de lokale stedelijke planning daarvoor ingezet kan worden. De New Urban Agenda wijst niet alleen op de toename van sociale en ecologische problemen in steden, maar gaat vooral in op de mogelijkheden die steden zelf hebben om deze problemen aan te pakken en zo een bijdrage te leveren aan hun duurzame ontwikkeling. De financiële, juridische en organisatorische slagkracht van steden zal dan wel veel meer aandacht moeten krijgen.

  Lees meer
 • 'Huizenbouwers stuiten op oorlogsbunkers' luidt de titel van een recent bericht in de regionale pers in Zuid-Holland.(1) De bunkers zijn onderdeel van de Atlantikwall, de verdedigingslinie die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hebben gebouwd tegen een geallieerde invasie. De bunkers zijn gebouwd in 1943. In deze bijdrage gaat mr. F.A.M. Hobma in op een aantal vragen die het bericht oproept. Hoe moeten we een dergelijke vondst vanuit het Erfgoedrecht beoordelen? En wat betekent zo’n vondst voor de bouwer die er op stuit? Verandert dit onder de werking van de Omgevingswet?

  Lees meer
 • Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeerde op 8 december de Tweede Kamer bij brief over het die dag ontvangen besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten. Naar het oordeel van de Commissie moeten woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn (nr. 2014/24/EG) worden aangemerkt als aanbestedende diensten en moeten ze voldoen aan de Europese aanbestedingsregels.

  Lees meer