Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • De ‘SDE+ najaarsronde 2018’ stevent af op meer duurzame energie dan ooit. Momenteel beoordeelt RVO.nl de bijna zesduizend ingediende energieprojecten, die gezamenlijk goed zijn voor een jaarproductie van maar liefst 35,1 PJ. De verwachting is dat na beoordeling van de aanvragen de energieopbrengst van deze SDE+ ronde eerdere rondes kan overtreffen. Dat betekent dat er voor hetzelfde budget steeds meer duurzame energie kan worden opgewekt.

  Lees meer
 • Het grondstoffenbeleid is de ontbrekende schakel van het klimaatakkoord van Parijs. Zonder slimmer om te gaan met grondstoffen halen we de in 2015 afgesproken doelstellingen niet. Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag bij de ‘Growth in Transition’-bijeenkomst in Wenen.

  Lees meer
 • Het ministerie van Economische zaken en Klimaat heeft een E-zine ‘Beter Aanbesteden’ gepubliceerd. In het digitale magazine vertellen beleidsmedewerkers, ondernemer en inkoper over wat zij hopen dat Beter Aanbesteden gaat opleveren.

  Lees meer
 • De Staat gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in de Urgenda-zaak. Het kabinet wil het principiële vraagstuk op welke wijze beleidskeuzes van de regering juridisch kunnen worden getoetst, voorleggen aan de Hoge Raad. De cassatie-procedure heeft geen gevolgen voor de inzet van het kabinet om de CO2-uitstoot in 2020 met 25% te verminderen. Het kabinet blijft daar onverminderd aan werken.

  Lees meer
 • In reactie op de mondelinge vraag van de heer Middendorp, gesteld tijdens het mondeling vragenuur op 9 oktober jl., heeft de Staatssecretaris een second opinion door TNO laten opstellen over de breedplaatvloeren in het pand Turfmarkt 147, waar de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn gevestigd.

  Lees meer