VBR Preadviezen

Traditiegetrouw brengt de Vereniging voor Bouwrecht jaarlijks een preadvies uit. Dit preadvies, waarin een actueel bouwrechtelijk onderwerp wordt behandeld, staat centraal tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de jaarvergadering. De leden van de VBR krijgen het preadvies kosteloos toegestuurd. Overige geïnteresseerden kunnen het boek bestellen bij het Instituut voor Bouwrecht.

Overzicht van verschenen VBR preadviezen
nr. 51 – De woningbouwopgave gestuurd
prof. dr. A.G. Bregman, prof. mr. dr. K.J. de Graaf, mr. dr. C.P. Hageman, mr. E.A. van de Kuilen-Stap
nr. 50 – Juridische aspecten van samenlopende vertragingsoorzaken en inefficiëntie in de bouw
mr. A.F.J. Jacobs, mr. J.W.A. Meesters, P.M. Giles (Hons), H.C. Farrant BA (Hons), C.E. Rushton LLB (Hons)
nr. 49 – Gebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis
prof. dr. J.C. Verdaas, mr. drs. M.M. Kaajan & mr. W.J. Bosma
nr. 48 – Digitale transformatie van het bouwproces en haar juridische en organisatorische aspecten
prof. dr. ir. A.M. (Arjen) Adriaanse, prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman, dr. J.T. (Hans) Voordijk
nr. 47 – Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet
prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans, ir. H.W. (Herman) de Wolff, mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld, mr. A. (Arjen) de Snoo
nr. 46 – Circulair bouwen
prof. dr. Ch.W. (Chris) Backes, mr. dr. M.N. (Marlon) Boeve, dr. R. (Rosalie) Koolhoven, LLM, mr. D.R. (Daan) Versteeg
nr. 45 – Het omgevingsplan, integraal en marginaal?
mr. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse, mr. dr. R. (Rogier) Kegge
nr. 44 – Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke ­vormgeving van bouwwerken
prof. mr. dr. (Aart) A.A. van Velten, prof. mr. dr. F.J. (Fokke Jan) Vonck
nr. 43 – De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht
mr. dr. G.M. (Berthy) van den Broek &, mr. dr. M.K.G. (Michiel) Tjepkema
nr. 42 – Constructieve veiligheid: een onderzoek naar communicatie en borging in bouwprocessen
mr. dr. S. (Stephanie) van Gulijk &, dr. A.R. (Richard) Neerhof
nr. 41 – Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering
prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis &, prof. dr. ir. J.W.F. (Hans) Wamelink
nr. 40 – Naar een nieuw omgevingsrecht
prof. dr. Ch.W. (Chris) Backes, prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman, prof. mr. drs. F.C.M.A. (Lex) Michiels, prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer, prof. mr. H.F.M.W. (Marleen) van Rijswick, prof. mr. B.J. (Ben) Schueler, prof. mr. J. (Jan) Struiksma & prof. mr. R. (Rosa) Uylenburg