Activiteiten

De activiteiten van de Vereniging bestaan in het jaarlijks houden van drie seminars en een jaarvergadering waarbij het preadvies (of adviezen) van dat jaar centraal staat (of staan).

Seminars

De seminars zijn wetenschappelijke bijeenkomsten waar wordt gediscussieerd over actuele bouwrechtonderwerpen, van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aard. De inleidingen worden gehouden door deskundige sprekers. Op deze wijze vervullen de seminars de functie van ontmoetingspunt voor de leden, waar geïnteresseerden in het bouwrecht met diverse specialisaties en met een zeer uiteenlopende betrokkenheid bij de bouw ideeën kunnen uitwisselen.

Jaarvergaderingen

Van de jaarvergadering van de Vereniging wordt in de regel uitvoerig verslag gedaan in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) van het Instituut voor Bouwrecht.

Het wetenschappelijk gedeelte van de jaarvergadering is ieder jaar gewijd aan de bespreking van een of meer speciaal daarvoor uitgebrachte preadviezen. Na een toelichting op het preadvies of de preadviezen door de preadviseur(s) en verschillende interventies door deskundigen is er ruimte voor discussie door de leden. De preadviezen worden kosteloos aan de leden van de VBR toegezonden.

Aankomende activiteiten
VBR Jaarvergadering: De woningbouwopgave gestuurd
De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag
Lees meer
8 december 2023
Den Haag
VJOJ / VBR / VBR-A Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht 2023
Jaarbeurs Media Plaza, Auditorium te Utrecht
Lees meer
29 september 2023
Utrecht