1e VBR Seminar 2021: De koop-/aannemingsovereenkomst bij transformatieprojecten, problemen en oplossingen
Loyens & Loeff (Parnassusweg 300, 1081 LC te Amsterdam) | en/of online
25 maart 2021
Loyens & Loeff (Parnassusweg 300, 1081 LC te Amsterdam) | en/of online

De koop-/aannemingsovereenkomst bij transformatieprojecten, problemen en oplossingen

Datum: donderdag 25 maart 2021
Locatie: Loyens & Loeff (Parnassusweg 300, 1081 LC te Amsterdam) | en/of online
Tijdstip: 13.30 – 16.30 uur

De transformatie van bestaande bebouwing – bijvoorbeeld kantoren of fabriekspanden – naar appartementencomplexen met woningen, is aan de orde van de dag. Verschillende vraagstukken rondom de structurering van zulke projecten, staan centraal tijdens dit seminar. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de civielrechtelijke structurering: de koop-/aannemingsovereenkomsten die bij herbestemmingen worden toegepast. Ook bij transformatieprojecten is gebruikelijk dat de koper enerzijds een verbintenis aangaat met de eigenaar van de onroerende zaak en anderzijds een overeenkomst sluit met de aannemer die de woningen realiseert. In ‘green-field’ projecten levert die structurering doorgaans weinig problemen op omdat alle variabelen en risico’s goed in kaart kunnen worden gebracht en contractueel kunnen worden toebedeeld. In ‘brown-field’ projecten, waarbij in bestaande bebouwing appartementen gerealiseerd worden, kan de koop-/aannemingsovereenkomst echter problematischer zijn. Welke problemen rijzen bij de toepassing van de traditionele koop-/aannemingsovereenkomst in een herbestemmingssituatie en wat zijn daarvoor de oplossingen? In het verlengde daarvan wordt stilgestaan bij de rol van de VvE bij het geldend maken van aanspraken uit de koop-/aannemingsovereenkomst. De VvE is bevoegd de gezamenlijke eigenaren te vertegenwoordigen, maar tot welke gebreken strekt dat zich wel en niet uit? Tot slot wordt een inkijkje gegeven in de fiscale structurering van transformatieprojecten, bijvoorbeeld als in de nieuwbouw zowel woningen als bedrijfsruimten zijn voorzien.