1e VBR Seminar: Overgangsrecht in en bij omgevingsplannen
Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
23 maart 2023
13:30 - 16:30
Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
Informatie

Datum: Donderdag 23 maart 2023
Tijdstip: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Inleiding

De Omgevingswet treedt (waarschijnlijk) op 1 januari 2024 in werking. Het vertrouwde bestemmingsplan zal worden vervangen door het meeromvattende omgevingsplan. Daarbij is overgangsrecht onmisbaar. Tijdens dit seminar gaan wij in op het overgangsrecht dat de overgang van het bestemmingsplan naar het omgevingsplan zal regelen. Uiteraard staan wij uitgebreid stil bij de zogenoemde bruidsschat, de bijzondere overgangsrechtelijke regeling die de transitie van oude plannen naar nieuwe volwaardige omgevingsplannen mogelijk maakt. Daarnaast, en niet minder belangrijk, gaan wij in op het overgangsrecht in het omgevingsplan zelf. Anders dan nu, zal het standaard wettelijk voorgeschreven overgangsrecht worden afgeschaft. Gemeenteraden krijgen de ruimte om zelf keuzes te maken en dat roept allerlei vragen op. Wanneer kan een gebodsbepaling worden gebruikt? Wat is de rol van het evenredigheidsbeginsel bij het overgangsrecht? Wat te doen met persoonsgebonden overgangsrecht? Dit en nog veel meer zal tijdens dit seminar worden behandeld, met als doel een kader te schetsen waarbinnen overgangsrechtelijke bepalingen geformuleerd moeten worden. Een must om een goede start met de Omgevingswet te maken!

Inleiders

  • mr. S. Hilligers, docent bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • mr. dr. D. Korsse, advocaat omgevingsrecht in Almelo
  • mr. dr. R. Kegge, universitair docent bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht, aan de Universiteit Leiden

Programma (onder voorbehoud)

13.30 – 13.40 uur: Opening door voorzitter
13.40 – 14.10 uur: Structuur en uitgangspunten van het overgangsrecht
14.10 – 14.40 uur: Transitie van bestemmingsplan naar omgevingsplan: de bruidsschat
14.40 – 15.10 uur: Pauze
15.10 – 15.40 uur: De gebodsbepaling
15.40 – 16.10 uur: Variabelen in het overgangsrecht in het omgevingsplan
16.10 – 16.25 uur Discussie
16.25 – 16.30 uur Afsluiting
Vanaf 16.30 Borrel