VBR 50 jaar * lustrumfeest
Theater Diligentia te Den Haag
9 juni 2022
Theater Diligentia te Den Haag

Foto’s: Rob Kluitenberg

Datum: 9 juni 2022
Locatie: Theater Diligentia te Den Haag

Inleiding

De Vereniging voor Bouwrecht bestaat dit jaar 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een feestelijke middag georganiseerd op een bijzonder locatie, namelijk theater Diligentia in Den Haag. Het programma bestond o.a. uit een voordracht van Anita Blom, senior specialist naoorlogse stedenbouw bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Zij heeft gesproken over waardevolle lessen uit de stadsvernieuwingsprojecten uit de jaren zeventig en tachtig voor de bouwopgave van heden ten dage. Keynote spreker, trendwatcher & futurist Richard van Hooijdonk gaf een inspirerende lezing over de impact van nieuwe technologie op de manier waarop we leven, werken en ondernemen.

Na afloop van deze bijeenkomst werd uiteraard het glas geheven op de jarige Vereniging, en kreeg elk aanwezig lid het jubileumboek uitgereikt. Dit boek is ook te downloaden van de ledenpagina.

Programma
13.30 – 13.35 uur Opening door lustrumcommissie
13.35 – 13.50 uur Voordracht prof. mr. dr. S. van Gulijk (voorzitter VBR)
13.50 – 14.10 uur Voordracht prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans (‘De geboorte van de VBR’)
14.10 – 14.50 uur Voordracht drs. A.M. Blom (‘Wat we kunnen leren van de stedenbouw in de jaren ’70 en ’80 voor de opgaven van nu?’)
14.50 – 15.20 uur Pauze
15.20 – 16.20 uur voordracht Richard van Hooijdonk (‘De toekomst van de bouw’)
16.20 – 16.35 uur Uitreiking lustrumboek
Vanaf 16.35 uur Borrel

Richard van Hooijdonk tijdens zijn voordracht op 9 juni 2022 (VBR 50 jaar)