VBR jaarvergadering 2021: Gebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis
Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag
9 december 2021
12:00 - 16:30
Den Haag | Online
Informatie

Datum: 9 december 2021
Tijdstip: 12.00 – 16.30 uur
Locatie: Glazen Zaal te Den Haag

Inleiding

Voordat de coronacrisis uitbrak noemde Mark Rutte de stikstofcrisis de grootste crisis uit zijn carrière als premier. Zijn verzuchting volgde op de bekende PAS-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Deze uitspraak zorgde er voor dat de ruimte voor nieuwe gebiedsontwikkelingen aanzienlijk werd ingeperkt, terwijl juist de komende 10 jaar 1 miljoen woningen moeten worden gebouwd. Miljarden aan investeringen in de gebiedsontwikkeling en infrastructuur staan op losse schroeven door de uitspraak van de Afdeling. Inmiddels is naar aanleiding van deze uitspraak de Wet stikstofreductie en natuurherstel in werking getreden. Maar deze wet biedt maar in beperkte mate een uitweg in de stikstofcrisis. Preadviseurs Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft), Marieke Kaajan (ENVIR advocaten) en Willem Bosma (Van der Feltz advocaten) gaan in op de vraag hoe deze uitweg wel kan worden gevonden. Zij richten zich daarbij op gebiedsontwikkeling en op het omgevingsrecht. Met het preadvies bent u als professional in het bouwrecht goed voorbereid op maatregelen die Nederland de komende jaren staan te wachten op het gebied van stikstofreductie en natuurherstel. Mis de jaarvergadering dus niet!

Op het preadvies zal worden gereflecteerd door een panel van deskundigen, bestaande uit Resianne Dekker (Manager Policy & Planning Havenbedrijf Rotterdam N.V.), Ralph Frins (universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen) en Arjen de Snoo (DLA Piper advocaten).

De discussie tussen preadviseurs en deskundigenpanel – en uiteraard met u – zal worden geleid door Jeroen Huijben (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Programma

12.00 – 12.30 uur Algemene Ledenvergadering VBR
12.30 – 13.15 uur Lunchpauze
13.15 – 13.30 uur Jaarrede door de voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht
13.30 – 14.30 uur Toelichting op preadviezen door preadviseurs
14.30 – 14.45 uur Theepauze
14.45 – 15.00 uur Reflectie op preadviezen met panel
15.00 – 16.15 uur Discussie met panel en (online) deelnemers
16.15 – 16.30 uur Lustrum jaar, prijzen, afscheid Jacques als voorzitter
Vanaf 16.30 uur Netwerkborrel