VBR jaarvergadering 2020: De transformatie van het bouwproces
online en op locatie (Amersfoort)
10 december 2020
Amersfoort

De digitale transformatie van het bouwproces is in volle gang. Slimme woonwijken, digital twins, augmented reality. Het zijn voorbeelden van de opmars van digitale ontwikkelingen in de bouw. Het VBR preadvies van dit jaar zal volledig in het teken staan van deze digitale technologieën en wat zij voor de bouwjurist in de dagelijkse praktijk betekenen. Prof. dr. ir. Arjen Adriaanse  en dr. Hans Voordijk geven een schets van het uitgebreide landschap van technologieën in bouwprocessen. Prof. mr. dr. Evelien Bruggeman verkent de juridische inpassing van deze technologische ontwikkelingen in het bestaande bouwcontractenrecht.Op hun gedachtevorming – zoals neergelegd in hun preadviezen – zal worden gereflecteerd door een panel van deskundigen, bestaande uit mr. ing. Wim van de Koot (Ballast Nedam), mr. Thijs van der Meeren (Heijltjes Advocaten) en prof. dr. ir. Leentje Volker (Hoogleraar Integrated Project Delivery aan de Faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente).

De discussie tussen preadviseurs en deskundigenpanel – en uiteraard met u – zal worden geleid door prof. mr. Stéphanie van Gulijk (Tilburg University en bestuurslid VBR).