VBR Jaarvergadering 2019: Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet
De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP te Den Haag
12 december 2019
De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP te Den Haag

Op 22 maart 1977 viel het kabinet-De Uyl over de ‘wetsvoorstellen inzake de grondpolitiek’. De hedendaagse variant van die wetsvoorstellen, de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, heeft duidelijk een minder grote politieke impact, maar de juridische consequenties van die nieuwe wetgeving zijn veel groter. Op het terrein van onteigening, de voorkeursrechten, de landinrichting en het kostenverhaal worden aanzienlijke veranderingen – zelfs stelselwijzigingen – voorgesteld. Reden genoeg om die vier aspecten van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet door vier scherpe geesten kritisch te laten beschouwen, en dat is precies wat er op de aanstaande jaarvergadering zal gebeuren.

Maar niet alleen de preadviseurs zelf krijgen het woord. Op hun gedachtevorming – zoals neergelegd in hun preadviezen – zal worden gereflecteerd door een panel van deskundigen, bestaande uit mr. R.C.K. (Carola) van Andel (Advocaat Nysingh), mr. dr. L.C. (Lisanne) Groen (Wetgevingsjurist Raad van State), mr. J.J. (Joost) Hoekstra (Advocaat / partner Straatman Koster) en prof. mr. D.W. (Willem) Bruil (Hoogleraar agrarisch recht RUG).

De discussie tussen preadviseurs en deskundigenpanel – en uiteraard met u – zal staan onder de bezielende leiding van prof. mr. B.J. (Ben) Schueler (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State/UU).