VBR Seminar: Verzekeringen in de bouw
Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
19 september 2019
Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Bouwpartijen, zoals uitvoerders, architecten, ingenieurs, aannemers en opdrachtgevers, hebben vanuit hun professie te maken met uiteenlopende verzekeringen die door de markt worden aangeboden. De CAR-verzekering is een van de meest gesloten en besproken verzekeringen maar zeker niet de enige relevante verzekering voor de bouw. Voor bouwjuristen is kennis van de werking van bouwverzekeringen, zoals dekkingen en uitsluitingen, essentieel. Verzekeringskwesties leiden dikwijls tot geschillen. In dit derde VBR seminar wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen rondom de bouwverzekering. Daarbij is ervoor gekozen om zowel vanuit de architectenbranche als vanuit uitvoerderszijde een perspectief op bestaande bouwverzekeringen en daarmee gepaard gaande uitdagingen te geven. Zo komen vanuit de architectenbranche praktijkervaringen met aansprakelijkheid/verzekering van ontwerpwerkzaamheden aan bod en wordt onder meer de dekkingsgraad onder DNR 2011 besproken. Vanuit uitvoerderszijde zal ingegaan worden op de CAR-verzekering, bouwkwaliteitsverzekering, en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Professional Indemnity). Afgesloten wordt met een overview van de stand van de bouwverzekering anno 2019: welke bouwwerkzaamheden kunnen wel of niet worden gedekt, welke zouden moeten worden gedekt en waar liggen mogelijkheden voor verbetering?